Välkommen till tbguiden.se, tandblekningsguide på Internet. Vi recenserar och guidar dig till bättre och vitare tänder. Här finner du både produktrecensioner och mer djupgående artiklar.
Recensioner

Andra tips:

Smajla erbjuder osynlig tandställning (inkognito) till ett bra pris.

Köp Loop snus på nätet - snällt mot tänderna!

Gå en första hjälpen kurs och lär dig rädda liv.

Vi erbjuder tandvård för hela familjen i en lugn och stressfri miljö. Tandläkare i Bromma.

Se prisjämförelser av tandblekning på förstasidan.

Vad är det som bleker tänderna i ett hemmakit och hur fungerar det?

Ett hemmakit för blekning av tänder bygger på en kemisk process som påverkar tandens emalj. Den gel som bleker tänderna innehåller antingen karbamidperoxid och/eller väteperoxid som oxiderar när det kommer i kontakt med syre. Den processen nyttjas till att bleka tänderna.

Hemmakit samma som hos tandläkaren
Ett hemmakit fungerar precis som hos tandläkaren. Kiten innehåller allt som behövs för att genomföra en blekningsbehandling, som tandskenor och blekmedel. Däremot är koncentrationerna av blekmedlen i hemmakiten bra mycket lägre än vad som är brukligt på tandklinikerna. Det gör produkterna säkrare för en lekman att använda. Starkare, mer koncentrerade blekmedel får enbart hanteras av professionella, då de vid felaktigt bruk kan tränga in i tandhalsen och påverka denna vilket kan påverka hela tandens status.

Blekprocess hemma

  1. Steg ett: Hemmakitet innefattar anpassningsbara tandskenor och blekmedel. Tandskenorna formas efter de egna tandraderna genom att de värms upp i hett vatten i några sekunder. När de blivit mjuka trycks de fast mot tandraden och formas därmed precis efter tänderna.
  2. Steg två: Tandskenorna fylls med blekmedel. Det är viktigt att blekmedlet fördelas jämnt över hela området så att alla tänder bleks. Det krävs ganska lite blekmedel för att få full effekt.
  3. Steg tre: Tandskenorna trycks fast mot tänderna och får sitta kvar under hela behandlingen. När behandlingen är klar tas skenorna ut ur munnen och sköljs. Skenan är sedan klar att användas vid nästa behandlingsomgång. Antalet behandlingar och behandlingstiden skiljer sig åt mellan olika märken. Totalt kan det röra sig om mellan 6 till 30 timmar sprida över flera behandlingar.

Karbamidperoxid
Den ingrediens som bleker tänderna i de flesta hemmakit, liksom vid de flesta behandlingar hos tandläkaren, kallas för karbamidperoxid alternativt urea peroxid eller urea väteperoxid. Det är en förening mellan väteperoxid och karbamid. När karbamidperoxiden kommer i kontakt med syre i fria luften bryts det först ner till väteperoxid som sedan oxiderar. I vissa produkter finns även, eller enbart, väteperoxid. Väteperoxiden verkar snabbare och mer direkt och ger en kortare behandlingstid, eftersom ämnet inte först behöver brytas ner för att kunna oxideras.

Tränger in i tanden
När karbamidperoxiden eller väteperoxiden läggs på tanden tränger ämnet in i tanden. Genom oxidationsprocessen bleks då tändernas emalj såväl som dentinet. Vare sig väteperoxiden eller karbamidperoxidet påverkar emaljens yta förutom att ta bort de organiska partiklar som finns i den, det vill säga det som ger missfärgningen.

Det går däremot knappast att komma ifrån att tändernas emalj påverkas lite av en blekningsprocess med blekmedel, även om själva blekmedlet inte påverkar den. Det som påverkar tandens emalj är istället den sura eller basiska pH-halten som ofta är en del av ett preparat. Den obalanserade pH-halten gör resultatet av blekningen bättre, men påverkar emaljen.